Viihtyisä piha ammattilaisen vinkeillä

Oma piha on tärkeä oleskelupaikka ja sen viihtyvyyteen kannattaa panostaa. Erityisesti omakotitaloasujille yksi tärkeimmistä asumismuodon eduista on oma piha. Silti upeillakin taloilla voi olla piha vuosia laittamatta, sillä ilman ammattilaisen apua urakka tuntuu työläältä ja on vaikeaa päättää, mistä aloittaa. Moni myös olettaa pihan valmistuvan kuin itsestään, eikä pihasuunnitteluun käytetä riittävästi aikaa. Omakotitalon rakentaminen on työläs prosessi ja vei perheiltä usein voimat. Siinä vaiheessa kun talon ympäristö alkaa vihdoin muuttua työmaasta pihaksi, on luovuus varsin vähissä. Tällöin apuna voi käyttää pihasuunnittelijaa. Pihasuunnittelijan työhön ei kuulu yksityiskohtaisiin kasveja koskeviin kysymyksiin vastaaminen, vaan hän suunnittelee isommat linjat tilankäytön ja pihan muotokielen osalta. Tavallisen kokoisen omakotitontin piha-alueen suunnittelu maksaa 1 000 – 6 000 euroa. Summa säästyy nopeasti siinä, että suunnittelun avulla välttää ylimääräiset kaivinkonevuokrat ja kaksinkertaiset maa-aineskuljetukset.

Aloita ajoissa!

Omakotitaloa rakentavien kannattaa aloittaa pihasuunnittelu jo ajoissa. Kun pihasuunnittelun aloittaa heti kun tontti on hankittu, säästyy kustannuksilta ja turhalta työltä ja viihtyisä piha syntyy melko vähällä vaivalla. Ennen talon rakentamista kannattaa myös miettiä, säilytetäänkö tontilla olevia puita tai kiviä ja silloin ne kannattaa merkitä ajoissa. Työmiehet olettavat, että se mitä ei ole suojattu, voidaan kaataa tai räjäyttää pois. Samalla kannattaa miettiä, mihin pihalla sijoitetaan kulkuväylät, kovat rakenteet ja kasvillisuus. Pihan voi myös jakaa osiin sen mukaan, mitä eri puolilla on tarkoitus tehdä. Paras aika pihasuunnittelulle on yllättäen syksy. Tällöin työ valmistuu talven aikana ja pihasuunnitelmaa pääsee toteuttamaan keväällä lumen ja roudan sulaessa.

Usein omaa kotia rakentavat havahtuvat pohtimaan pihatoiveita vasta talon valmistuttua, mutta tällöin piharakentaminen viivästyy eikä kaikki toiveita välttämättä voida toteuttaa. Pahimmassa tapauksessa puutarhan maapohjaa joudutaan rakentamaan jälkikäteen pienten koneiden avulla ja kottikärryillä ja tämä vie sekä aikaa että rahaa. Lisäksi tällöin tehdään turhaa työtä, kun jo kertaalleen talon ympärille tuotu maa kaivetaan pois ja toista tuodaan tilalle. Tämän takia puutarhan perustukset kannattaa hoitaa samalla, kun tontilla on jo valmiiksi koneita tekemässä kaivuutöitä. Pihan pintakerrosta ei voi kuitenkaan viimeistellä aivan alkuvaiheessa, sillä taloa rakennettaessa se joutuisi liian suurelle kulutukselle. Pihan suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa keskittyä ennen kaikkea maan muotoilemiseen ja haluttujen maa-ainesten kuljettamiseen paikalle. Mikäli toiveissa on esimerkiksi kivetystä, tarvitaan kivetysten alle routimatonta maata. Istutettaville puille täytyy kaivaa kuopat ja niitä varten pitää varata myös riittävästi multaa.

Pihasuunnittelijalta tilataan helppohoitoinen piha

Pihasuunnittelijalta tilataan helppohoitoinen piha

Pihasuunnittelijalta tilataan helppohoitoinen piha

Pihasuunnittelija Tiina Kortelainen kertoo, että nykyään asiakkaat odottavat pihalta paljon enemmän kuin aikaisemmin ja pihojen sisustukseen nähdään vaivaa. Kortelaisen mukaan tähän ovat vaikuttaneet television sisustusohjelmat ja kotona olemisen lisääntyminen. Toisaalta omakotitalojen tontit ovat aiempaa pienempiä ja talot suurempia. Pihalle mahtuu harvemmin esimerkiksi suuria puita. Erityisesti uudisalueilla rakennuskanta on aiempaa tiiviimpää ja viheralueita rajallisesti. Kovia, vettä läpäisemättömiä pintoja, kuten kiveä, suositaan. Tämä saattaa aiheuttaa rankkasateella tulvia. Kiveys kestää huonosti myös äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten paukkupakkasia ja nollakelejä vuorotellen. Tyypillisiä 2010-luvun kasveja pihoilla ovat mm. tuija-aita ja muut havut. 1990-luvun suosikit terijoenpensassalava, pensashanhikki ja norjanangervo taas ovat kadonneet lähes kokonaan. Hyötyviljely on yleistynyt pihoillakin ja pihoilla näkee usein kasvilavoja ja -huoneita. Kortelainen sanoo, että pihan jossa ei ole käytetty pihasuunnittelijaa tunnistaa kahdesta asiasta. Puutarha on tällöin joko erittäin runsas ja vaatii paljon hoitoa, tai vaihtoehtoisesti puut ja pensaat on sijoitettu yksitellen ympäri pihaa. Kortelainen toteaa, että pihasuunnittelijoilta pyydetään aina nimenomaan helppohoitoista pihaa.